Mukavat bussit mukavilla kuljettajilla.

Hyvä tietää

Tilausajojen ehdot

 

Maksut

Yritykset ja yhteisöt:  Laskutus, maksuehdot 14 vrk

Yksityishenkilöt:  Käteismaksu tai laskutus ennakkoon

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 10 % tai 24 %

 

Peruutusehdot

2 – 6 vrk ennen             25 % hinnasta

Alle 2 vrk ennen           50 % hinnasta

Alle 1 vrk ennen          100 % hinnasta

 

Jos matka venyy yli sovitun

Lisäkilometrit:  1,20 euroa/km

Ajo- ja odotusaika:  Ensimmäinen 15 minuuttia ilmainen, sen jälkeen 10 euroa/alkava 15 minuuttia

 

Muut ylimääräiset kulut

Roskaaminen ja sotkeminen:  Minimi 50 euroa

Särkeminen ja vahingonteko:  Korjauskustannukset ja mahdollisen sijaisbussin kulut

 

Alaikäiset: Aikuisten vastuulla on alaikäisten valvonta ja turvavöiden kiinnitys.

 

 

 

Evästeinfo:

Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Evästeet ovat pseudonymisoituja, eli henkilötiedot on käsitelty siten, että niitä ei voida yhdistää yksittäiseen käyttäjään ilman lisätietoja. Evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta. Eväste ei vaikuta tietoturvaan, eikä se voi levittää viruksia tai haittaohjelmia.

Hyödynnämme evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Hyödynnämme evästeitä ainoastaan omaan käyttöömme. Google Analytics tarjoaa tämän sivuston seurantapalvelun.

 

 

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 

Oy Kuljetusyhtiö Packalén-Transportbolag Ab

Yhteystiedot:
Kotimäentie 28
04150 Martinkylä

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Helena Packalén

Kotimäentie 28
04150 Martinkylä
+358 50 3376997
info@packalenbus.fi

2. Rekisteröidyt 

Rekisterissä on asiakkaat ja työntekijät.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.
Henkilötietoja käsitellään lain määräämän työntekijöiden takia.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

Asiakassuhteen hoitaminen
Palvelussuhteiden hoitaminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, asiakasnumero.

Asiakastiedot: Sovitut asiat, sähköpostikeskustelut, laskutukseen liittyvät tiedot.

Laivamatkavarausten myös yhteydessä syntymäaika ja kansalaisuus.

6.  Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: info@packalenbus.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
Työntekijältä itseltään työsuhteen alkaessa

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Oy Kuljetusyhtiö Packalén ulkopuolelle. Luovutamme tietoja Tilitoimisto Lundström Oy:lle palkanmaksun, laskutuksen ja kirjanpitoa varten. Tilitoimisto Lundström Oy on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

7. Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

8. Henkilötietojen käsittelijät 

Asiakasrekisteriä käsittelevät Oy Kuljetusyhtiö Packalén-Transportbolag Ab:n  työntekijät.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.