BUSSILLA MATKUSTAMINEN ON ILMASTOTEKO

ympäristöteko

Yhdessä kohti kestävää tulevaisuutta

Packalén Bus haluaa olla osa kestävää kehitystä.

Meille on tärkeää, että olemme toimija joka arjessa ja juhlassa toimii vastuullisesti.

Bussilla matkustaminen on ilmastoteko. Me haluamme olla myötävaikuttamassa siihen, että mahdollisimman moni valitsee matkojensa kulkuneuvoksi linja-auton ja siksi panostamme sekä asiakkaan matkaan että hyvinvointiin.

Asiakkaan hyvinvointi keskiössä

Packalén Busille hyvän asiakaspalvelun lähtökohta on ystävällinen kohtaaminen.

Myös matkojen välillä pidämme yhteyttä asiakkaisiimme. Meidän FB-sivuillamme kerromme tulevien matkojen lisäksi tarinoita menneiltä matkoilta, lisäämme kuvia ja tarinoita. Jaetut tarinat ovat tärkeä osa yhteisistä muistoista.

Packalén Bus on enemmän kuin toimija matka- ja kuljetusalalla. Paikallisena yrityksenä haluamme olla osa meidän lähiympäristöämme, haluamme mahdollistaa yhteyksiä ja yhteisöllisyyttä asukkaiden välillä ja olla osa verkostoja joiden pohjalta rakentuu hyvinvoiva kunta. Hyvinvoivat asukkaat ja turvallinen ympäristö ovat tasapainoisen yhteiskunnan perusta.

Kulttuuriperintömme ja sen säilyttäminen on tärkeää ajatellen myös tulevia sukupolvia. Kulttuuri ja kulttuuriperintömme ovat usein osa ryhmämatkojamme, matkojen aikana tietoa ja ymmärrystä haetaan tutustumalla merkittäviin kohteisiin ja tarinoihin.

Ryhmässä matkustaminen ja yhdessä kokeminen lisää myös sosiaalista kestävyyttä. Yhteisöllisyys, yhteydet, impulssit ja vuorovaikutus opettavat yhteistyökykyä ja kunnioitusta ja nämä ovat vahvoja tekijöitä yhteiskunnissa joissa vallitsee yhteinen tahto tehdä hyvää mahdollisimman monelle. Ryhmämatkoilla opastus ja tarinat tarjoavat mahdollisuuden oppia uutta ja varsinkin lasten ja nuorten kohdalla tämä on tärkeä panostus tulevaisuuteen.

Yhteiset ja jaetut kokemukset parantavat elämänlaatua ja henkistä ja fyysistä terveyttä. Terveydestä huolehtiminen on osa sosiaalista kestävyyttä.

Packalén Bus tukee ja sponsoroi paikallisia projekteja, yhdistyksiä ja muita tarvitsevia tahoja, painopisteet ovat nuorissa ja heikommassa asemassa olevat henkilöt.

Hyvinvoiva ja turvallinen henkilökunta

Packalén Bus haluaa tarjota asiakkailleen hyvää palvelua ja siksi panostamme henkilökuntamme hyvinvointiin. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme työnantajina läsnä ja tavoitettavissa ja meitä on helppo lähestyä sekä pienillä että suurilla kysymyksillä.

Tiedämme miten haastava arki voi olla. Perheen, työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen on vaikeaa ja siksi pyrimme olemaan mahdollisimman joustavia sekä työajoissa että lomatoiveissa. Meille on tärkeää, että henkilökunta tuntee olevansa osa yritystämme, että työntekijät voivat vaikuttaa sekä työtehtäviinsä että yrityksemme kehittämiseen.

Turvallisuudesta huolehtiminen on kuljetusalalla ensisijaisen tärkeää ja tämä koskee myös meitä. Siksi seuraamme hyvin tarkasti ajo- ja lepoaikoja.

Koulutuksen kautta vihreämmille matkoille

Kuljettajamme ovat avainasemassa polulla kohti yrityksen ilmastovastuullisempaa toimintaa. Kuljettajamme suorittavat lakisääteiset direktiivikurssit ja tarjoamme myös mahdollisuuden osallistua kestävä kehitys-kurssiin ammattikorkeakoulutasolla. Näiden lisäksi tarjoamme myös mahdollisuuden osallistua eripituisiin digitaalisiin koulutuksiin.

Me huolehdimme meidän kalustostamme, huollamme ja korjaamme linja-autojamme. Meillä on alan koulutusta, osaamista ja sisua ja tätä osaamista jaamme mielellämme eteenpäin. Kannustamme kuljettajiamme tutustumaan linja-autoihimme, opastetaan miten ajetaan taloudellisesti ja ennakoivalla tavalla. Tällä tapaa pyrimme välttämään esimerkiksi turhat verstasvierailut.

Packalén Busille on tärkeää, että yhteys yrityksemme ja asiakkaidemme välillä on mahdollisimman hyvä. Meille on tärkeää että henkilökuntamme voi hyvin, sekä työssä että vapaa-ajalla ja siksi pidämme arvossa myös pehmeitä arvoja työyhteisössämme. Yhdessä pohdimme miten kestämme ja kohtaamme muutoksia ja miten olemme osa muutosta kohti kestävää tulevaisuutta.

Kestävyyden perusta on yhdessä pysyminen ja tekeminen, toistemme tukeminen ja nämä toimivat myös meille, työnantajina ja perheenä, kaiken tekemisen perustana.

Linja-autolla kohti vihreämpää tulevaisuutta

Jokainen matka on elämys ja seikkailu alkaa matkavarauksella. Me pyrimme hoitamaan asiat aina varauksesta kotiintuloon saakka mahdollisimman vastuullisesti, ilmastoa ja ympäristöä kunnioittaen.

Matkat ja reitit suunnitellaan mahdollisimman tehokkaiksi ja mahdollisimman ilmastoystävällisesti. Mahdollisuuksien mukaan ajamme yhdistettyjä matkoja ja suunnittelemme matkat niin, että voimme välttää turhaa tyhjäkäyntiä. Valitsemme järkeviä reittejä ja kuljemme mahdollisimman turvallisia reittejä pitkin.

Suurin osa linja-autoistamme ovat päästöluokituksiltaan luokkia Euro 5 ja Euro 6. Käytämme RVS:ää välttääksemme turhaa kitkaa ja kulutusta moottoreissa.

Kun linja-autojen pesu on aiheellinen riittää useimmiten vesipesu. Jos on tarvetta käyttää pesuaineita käytämme ekologisia aineita. Pesemme linja-automme omassa hallissamme, hallin viemäristöön olemme asentaneet öljynerottimen joka estää öljyn siirtymistä veden kanssa vesistöihin.

Otamme talteen kaikki mahdolliset osat, joita voi vielä käyttää, korjaamme ja jatkokäytämme. Kierrätämme kaiken roskan ja tyhjät pullot matkojemme jälkeen.

Olemme yrityksessämme siirtyneet paperittomaan toimintaan, säästäen täten paperia ja energiaa.

Mottomme on toimia mahdollisimman hyvin ja tehdä parhaamme myös erityisen
haastavina aikoina.

Olemme sitoutuneet Sustainable Travel Finland – ohjelmaan ja siihen saavutettavaan STF-merkkiin.

Copyright © 2024 Packalén Bus