ATT ÅKA BUSS ÄR EN MILJÖGÄRNING

ympäristöteko

Tillsammans för en hållbar framtid

Packalén Bus vill vara en del av framtiden.

Det är viktigt att vi är en aktör som i vardag och fest arbetar för en hållbar utveckling och framtid.

Att ta bussen är i sig en klimatgärning. Packalén Bus vill bidra till att fler ska välja bussen som transportmedel och satsar därför inte bara på kundens resa, utan också på kundens välmående.

Kundens välmående i fokus

Ett vänligt bemötande nyckeln till god kundservice.

Också mellan resorna håller Packalén Bus med låg tröskel kontakt med kunderna. På vår Facebook-sida informerar vi inte bara om kommande resor, utan postar också bilder och berättelser från våra gemensamma resor. Det här är en viktig del av att bygga gemensamma minnen.

Företaget är mer än en aktör i rese- och transportbranschen. Som ett företag med långa anor i vår hemkommun vill vi vara en del av vår näromgivning som möjliggör kontakt mellan invånare, som skapar nätverk som en del av en välmående närmiljö. En välmående miljö och boendeomgivning är grunden för ett stabilt samhälle.

En viktig del av att bära ett miljöansvar är att ta hand om kulturarv och värna om kulturell hållbarhet både nära och fjärran, både materiellt och icke-materiellt och det här är något som förverkligas under gruppresor.

Att resa i grupp och uppleva saker tillsammans bidrar till också till social hållbarhet; gemenskap, kontakter, impulser, interaktion och kommunikation bidrar till en högre samarbetsförmåga och respekt för andra, vilket är beståndsdelar i miljöer som drivs av en vilja att tillsammans verka för ett gemensamt bättre. Under gruppresor uppstår det via undervisning och berättelser inlärningssituationer som i synnerhet i fråga om barn och unga innebär också ett socialt kapital för framtiden.

Gemensamma och delade upplevelser förbättrar livskvaliteten och hälsan, både den mentala och den fysiska, och att sköta om hälsa är en del av en social hållbarhet.

Packalén Bus understöder och sponsorerar lokala projekt, föreningar och behövande, med betoning på unga och människor i utsatt situation.

En välmående och trygg personal

Vi vill erbjuda en god kundservice och arbetar också för att att alla som arbetar inom företaget ska må bra. Det innebär bland annat att vi är tillgängliga för alla som jobbar hos oss, det är lätt att få kontakt med oss i både stora och mindre frågor.

Det kan handla om att få vardagspusslet att gå ihop – familj, arbete och fritid – Packalén Bus vill vara en så flexibel arbetsgivare som möjligt i fråga om arbetsturer och semesterönskemål. Det är viktigt att personalen känner att den är delaktig och att den kan påverka sina arbetsbilder och -uppgifter och utvecklingen av företaget.

En viktig del av arbetet inom transportbranschen är tryggheten, både för resenärer och personal, därför följs kör- och vilotider.

Utbildning för en grönare resa

Chaufförerna är i nyckelposition i fråga om att vara ett klimatsmart företag. Chaufförer tar del av lagstadgade direktivkurser och erbjuds en möjlighet att gå en kurs om hållbar utveckling på yrkeshögskolenivå. Utöver det erbjuds personal kortare och längre skolningar via digitala plattformer.

En viktig del av klimattänk är att ta hand också om bussarna. Inom företaget finns utbildning, kunnande och sisu för att hålla bussparken i gott skick och det här är en kunskap vi gärna delar och uppmuntrar våra chaufförer att bekanta sig med bussarna, hur man kör ekonomiskt och förutseende. Genom att arbeta på ett förutseende sätt behöver bussarna inte vid varje litet hack tas ur trafik för att uppsöka verkstad.

Personalen och kunderna utgör kärnan i vår verksamhet och kontakten mellan företaget och kunderna är är viktig. Packalén Bus prioriterar därför också mjuka och immateriella ämnen i utbildningen av personalen. Vikten av att må väl, både i arbetet och på fritiden, understryks. Vi utbildar oss också för att inte bara kunna arbeta under förändring utan också för att vara en del av förändringen.

Hållbarhetens fundament i samhället är att hålla ihop och stödja varandra och det är också ledorden för oss både som arbetsgivare och familj.

Med buss mot en grönare framtid

Varje resa börjar redan vid bokning och i alla steg som följer efter att resan är bokad görs möjligast klimatsmarta val. Resorna och rutterna planeras så effektivt och miljövänligt som möjligt, i mån av möjlighet kombineras körningar och rutter planeras så att onödig tomgång kan undvikas. Rutterna är vettiga och så säkra som möjligt.

Motorerna i största delen av bussarna är av utsläppsklass Euro 5 och Euro 6. Företaget använder RVS för att minska på friktion och slitage och genom det här håller motorerna i bussarna längre.

Då bussarna behöver tvättas räcker det oftast med en vattentvätt. Vid behov av tvättmedel används ekologiskt nedbrytbara medel. Bussarna tvättas i företagets hall som är utrustad med oljeavskiljare i avloppssystemet.

Alla gånger det är möjligt tar företaget tillvara, reparerar och återanvänder delar. Företaget återvinner skräp och flaskor som lämnats i bussarna.

I vår verksamhet har vi övergått till att vara ett pappersfritt företag, det innebär att företaget sparar papper och energi i fråga om till exempel fakturering och bokföring.

Företagets motto är att fungera optimalt och göra vårt bästa också under exceptionellt strama tider.

Många personer i samma fordon, människor med ett gemensamt (res)mål och välfyllda bussar – det i sig är en positiv gärning för vår gemensamma miljö.

 

Vi har förbundit oss till Sustainable Travel Finland programmet och målet är få STF-märket.

Copyright © 2024 Packalén Bus