Villkor för transporterna

Betalning

 • Företag och föreningar: Fakturering, betalningstid 7-14 dagar
 • Privatpersoner: Kontant eller förhandsfakturering
 • Priserna innehåller mervärdesskatt 10 % eller 24 %

Avbokning

 • 2 – 6 dygn 25 % av priset
 • Under 2 dygn 50 % av priset
 • Under 1 dygn 100 % av priset

Om resan förlängs utöver det överenskomna

 • Tilläggskilometrar: 1,20 euro/km
 • Kör- och väntetid: Första 15 minuter gratis, därefter 10 euro/påbörjad 15 minuter

Övriga utgifter

 • Nedskräpning och klotter: Minimiavgift 50 euro
 • Skadegörelse: Reparationskostnader och utgifter för eventuell ersättande buss

Minderåriga

 • De vuxna ansvarar för och övervakar sina minderåriga, bland annat fastsättningen och användningen av säkerhetsbältena.
Copyright © 2024 Packalén Bus