Om oss

Vårt Sibbobaserade familjeföretag Packalén Bus har fungerat inom transportsektorn i över trettio år – alltid med kunden i centrum. Vi kör olika grupper och föreningar på resor och utflykter både inom och utanför Finland.

Starten

Starten för Packalén Bus går tillbaka till 1990 då grundaren Rune Packalén förverkligade sin dröm om att köpa en lastbil, startade eget företag och började köra gasol och olja. Gnistan hade tänts i barndomen hos familjens lastbilskörande granne, där Rune tog varje tillfälle i akt att beundra lastbilen och vara med när grannen reparerade diverse olika fordon i sin verkstad.

1980-talet

Intresset för fordon gjorde att Rune sökte sig till Vasa tekniska läroanstalt och utexaminerades som biltekniker. Han gjorde sin militärtjänst inom transportkompaniet och fick fordonskombinationskörkort. Sin första företagarerfarenhet fick han då han under flera år hade egen bilverkstad efter militärtjänstgöringen. Rune tog busskort 1986 och jämsides med arbetet i den egna verkstaden körde han buss åt Linjaliike Ahokas, Sipoonlinja och Hj.Holmström.

Innan han beslöt att starta eget transportföretag hann han också arbeta som besiktningsman.

1990-talet

Starten inom transportbranschen år 1990 blev tuff, eftersom lågkonjunkturen slog till i Finland just när Rune började köra gasol. Räntorna steg till 17 procent och Rune hade lån på lastbilen. Trots en kämpig början gav Rune inte upp och senare på 1990-talet hade företaget två anställda och två lastbilar.

2000-talet

Så småningom började Rune känna av det fysiskt tunga arbetet med att lyfta och köra gasolflaskorna. Efter att år 2004 ha sålt lastbilarna sökte han nya vägar och började köra buss på heltid åt det lokala bussbolaget Sipoon Linja. När Sipoon Linja köptes upp av ett större bolag uppstod ett tomrum för beställningstrafik i hemkommunen Sibbo. Tanken på att fylla tomrummet började gro och år 2005 köpte Rune sin första buss, en 17 personers Mercedes-Benz Sprinter.

Efterfrågan på beställningstrafik växte och år 2006 var det dags för Rune att igen bli företagare på heltid, även om det fortfarande fanns en bit kvar för att nå en lönsam nivå. Företagaranda, ansvarskänsla, förmåga att ta hand om både bussar och kunder – och framför allt den egna familjens stöd hjälpte företaget att växa. Goda arbetstagare och en trofast kundkrets gjorde det möjligt att utvidga verksamheten. Ett viktigt skede i företagets utveckling var då den nya bussdepån togs i bruk år 2015 efter att bussarnas antal hade ökat och den egna gården blivit för trång.

I dag är hela familjen involverad i företaget tillsammans med några heltidsanställda och ett flertal chaufförer som kör vid behov.

I medgång och motgång

Vårt nätverk och våra kunder har varit med oss i både medgång och motgång och många goda initiativ har kommit från bekantskapskretsen. Steget att börja ordna egna resor tog vi 2008 efter att en bekant hade ryckt oss i ärmen i mataffären och undrat om inte Packalén Bus kunde ordna en resa för hennes förening.

Det är mycket tack vare inspirationen och uppmuntran från vår kundkrets som Packalén Bus stegvis har utvidgat verksamheten. När ekonomiskt svåra tider och tragedier i vår egen familj har hotat både vår personliga hälsa och företagets framtid har den varma respons och det stöd vi fått hjälpt oss att hålla fast vid vårt företag. År 2014 fick vi ett fint erkännande för vårt arbete när vi belönades med priset Årets företagare i Sibbo. Motiveringen var framför allt vår goda kundservice, men även att vi lyckats anpassa och utveckla företaget i ekonomiskt svåra tider.

Coronapandemin som slog till år 2020 har varit särskilt utmanande och svår för vårt företag – och utmaningarna räcker till framöver också. Vi är tacksamma för vår familjekrets, våra vänner, kunder, arbetstagare och samarbetspartners som hejat på oss. Vi vill också rikta ett speciellt tack till vår hemkommun Sibbo som satsat på företagandet i kommunen även under de senaste kritiska åren.

Kunder som återkommer gång efter gång och bekräftelser på att deltagare i våra resor har känt sig välkomna är den bästa responsen vi kan få.

Copyright © 2024 Packalén Bus