Artiklar

Resor 2024

Resor planeras som bäst 😊

Förebygg luftvägsinfektioner

Förebygg luftvägsinfektioner genom att ta de rekommenderade vaccinationerna. Stanna hemma om du är sjuk. Tvätta händerna, hosta och nys i ärmen så skyddar du både dig själv och dina medpassagerare. Bedöm din egen risk och använd munskydd vid behov.

Copyright © 2024 Packalén Bus