Covid-19 och gruppresor

Gruppresor är tillräckligt koronatrygga om resenärerna  har vaccinationsskyddet i kraft. Också ett pålitligt negativt koronatest före en kortare resa gör resandet möjligt i grupp.

Vi följer med virusläget och beaktar rekommendationerna och direktiven från myndigheterna.

Viktigt att veta:

  • Om du har flunssasymptom eller har exponerats för koronaviruset ska du stanna hemma.
  • Låt vaccinera dig.
  • Det är av största vikt att du beaktar hostnings-  och nysningshygien.
  • Handdesinfektionsmedel finns i bussarna. Vi rekommenderar att var och en också har eget medel med och använder det flitigt under resorna.
  • Vi rekommenderar munskydd, du avgör själv hur du gör.

Ventilationen och luftbytet i bussarna är effektivt och vi har effektiverat rengöringen av ytor.

Copyright © 2022 Packalén Bus